Borelioza

Borelioza – ważne i praktyczne informacje

Borelioza jest chorobą odkleszczową, czyli przenoszoną przez kleszcze, wywoływaną przez krętki borelii. Nierozpoznana i nieleczona powoduje poważne konsekwencje, może zajmować skórę, stawy, układ nerwowy i serce. Szybko rozpoznana i prawidłowo leczona jest w 100% wyleczalna. Na boreliozę można chorować wielokrotnie, wyleczenie nie daje trwałej odporności.

Wokół boreliozy w ostatnich latach narosło wiele mitów, z którymi – czasami nieskutecznie – walczy świat medyczny. Dla wielu jest chorobą tajemniczą i nieuleczalną, tymczasemy bardzo często objawy przypisywane boreliozie dotyczą innych, dużo poważniejszych chorób przewlekłych, jak na przykład stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, depresja.

Media, zwłaszcza w okresie letnim, potrafią demonizować temat boreliozy, ale dzięki nagłośnieniu problemu pacjenci coraz częściej sami rozpoznają u siebie boreliozę – o ile po ugryzieniu kleszcza pojawi się charakterystyczny rumień lub/i dolegliwości stawowe, uczucie zmęczenia.

Pokłucie przez kleszcza rzadko kończy się przeniesieniem krętków borelii. Najczęściej stwierdzany gatunek w Polsce to Borelia burgdorferii. Tylko niewielki procent pokłuć prowadzi do choroby. Większość zakażeń jest bezobjawowa i eliminowana przez układ odpornościowy człowieka. Ocenia się, że ryzyko zachorowania po jednorazowych pokłuciu przez zakażonego kleszcza nie przekracza 1%. Natomiast przeciwciała przeciw krętkom borelii mogą być obecne nawet u 12% osób, które były pokłute przez kleszcza.

W Polsce obserwujemy nadrozpoznawalność w badaniach boreliozy. Jakość wykonywanych badań w kierunku zakażenia boreliozą różni się w poszczególnych laboratoriach. Dlatego zanim zostanie podjęta decyzja o kosztownej i niepotrzebnej diagnostyce, warto skonsultować się z doświadczonym i kompetentnym lekarzem.

Standardy w rozpoznawaniu boreliozy

W Polsce lekarze opierają się w leczeniu i diagnostyce na Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, w których nie zaleca się wykonywania kosztownych i niepotrzebnych do rozpoznania boreliozy badań:

  • poszukiwania antygenów B.burgdorferi w płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu
  • poszukiwania cyst, sferoplastów albo form L B.burgdorferi
  • oceny subpopulacji limfocytów CD57+/CD3
  • testu transformacji limfocytów (LTT)
  • oznaczenia krążących kompleksów immunologicznych (KKI)

Standardem diagnostycznym jest dwustopniowa metoda laboratoryjna, polegająca na wykonaniu w pierwszym etapie testu o wysokiej czułości i mniejszej swoistości (test ELISA), a w przypadku uzyskania wątpliwych wyników – testu weryfikacyjnego o wysokiej swoistości (test Western-blot).

W klinice DERMEA otrzymasz profesjonalną pomoc w przypadku rozpoznania boreliozy i leczenie według rekomendacji Światowych Towarzystw Medycznych.

Rekomendujemy wykonywanie badań w Poradni Chorób Zakaźnych, ul. Wolska 37, tel. 22 33 55 332. Pobranie krwi nie wymaga bycia na czczo.